Comunicat de presă Nr 902 din 21 decembrie 2022

 

CONFERINȚĂ INTERNAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL COMBATERII FRAUDEI ȘI PROTEJĂRII INTERESELOR FINANCIARE ALE UNIUNII EUROPENE

 

Proiectul „Consolidarea capacității structurilor criminalistice de la nivelul Poliției Române în scopul asigurării probatoriului judiciar necesar în lupta împotriva infracțiunilor economico-financiare la frontiera externă UE” (ENFORCE), aflat în implementare la nivelul Institutului Național de Criminalistică, a ajuns la final.

În perioada 13 – 15 decembrie 2022, în Predeal, județul Brașov, Institutul Național de Criminalistică din cadrul Poliției Române a organizat și desfășurat conferința internațională cu tema „International perspectives on forensic investigation of white-collars crime”.

Activitatea a reunit prin participarea fizică, dar și în format on-line (prin sistem de videoconferință), aproximativ 70 de specialiști și practicieni din plan național și internațional (Republica Moldova, Suedia, Ucraina, Marea Britanie, Armenia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Lituania și Malaiezia), cu experiență în domeniul criminalistic, alături de reprezentanți ai sistemului judiciar național și alți profesioniști cu competențe în ceea ce privește protejarea bugetului național și cel al Uniunii Europene.

Cele trei zile de conferință au constituit o ocazie prielnică pentru promovarea schimbului de experiență și a celor mai bune practici în ceea ce privește combaterea neregulilor frauduloase ce afectează interesele financiare ale Uniunii Europene, prin crearea unui dialog interactiv și împărtășirea cunoștințelor deținute în domeniul de referință.

 Lucrările conferinței au promovat diferite perspective, abordări, modalități de acțiune și discuții aprofundate specifice domeniilor din competența specialiștilor prezenți la eveniment, cu accent pe prezentarea celor mai moderne tehnologii și tendințe în aplicațiile/activitățile/examinările efectuate, cu scopul de a asigura un nivel optim, prompt și eficient de intervenție în fața criminalității.

Activitatea a marcat, de asemenea, finalul proiectului, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Hercule III - Componenta Asistență Tehnică, ce a avut o perioadă de implementare de 24 de luni (01.01.2021 – 31.12.2022) şi un buget total de 676.294,50 Euro, dintre care 541.035,20 Euro (80%) a reprezentat finanțarea acordată de instituția finanțatoare.

Obiectivul general al proiectului a vizat consolidarea capacității de colectare, examinare și furnizare a probatoriului judiciar, prin metode științifice ale structurilor criminalistice de la nivelul Poliției Române, în scopul combaterii infracțiunilor ce aduc atingere intereselor financiare ale UE.

Adițional conferinței internaționale, în cadrul proiectului, au fost achiziționate echipamente de ultimă generație (48 de complete de fixare, relevare și colectare a probelor identificate la fața locului, 1 sistem de analiză spectrală comparativă a documentelor, 70 de dispozitive optice de examinare mobilă a documentelor, 20 de sisteme informatice pentru examinarea criminalistică a probelor) și soluții informatice cu specific criminalistic, necesare structurilor criminalistice din plan regional și național în lupta împotriva criminalității economico-financiare.

Pentru operaționalizarea acestora, au fost desfășurate activități de instruire în ceea ce privește utilizarea echipamentelor, destinate utilizatorilor finali de la nivelul Poliției Române.

Grupul ţintă al proiectului a fost reprezentat din tehnicieni, specialiști și experți care își desfășoară activitatea în domeniul criminalistic, specialiști din domeniul investigării criminalității economico-financiare, precum și alți specialiști implicați în procesul judiciar și reprezentanți ai altor autorități/instituții cu competențe în domeniul de referință.

 

_________________

                 

Acest proiect este finanțat de Comisia Europeană prin Programul Hercule III. Conținutul acestei publicații reflectă punctul de vedere al autorului și este în exclusiva responsabilitate a acestuia. Comisia Europeană nu își asumă nicio răspundere cu privire la daunele suferite privind utilizarea datelor conținute de aceasta. 

 

 

Comunicat de presă 20 iunie 2022

ECHIPAMENTE CU SPECIFIC CRIMINALISTIC, ACHIZIȚIONATE ÎN CADRUL UNUI PROIECT EUROPEAN

 

Poliția Română, prin Institutul Național de Criminalistică, derulează în această perioadă proiectul cu titlul ‚,Consolidarea capacității structurilor criminalistice de la nivelul Poliției Române în scopul asigurării probatoriului judiciar necesar în lupta împotriva infracțiunilor economico-financiare la frontiera externă UE/ Enhanced Romanian forensic capabilities for ensuring the judicial evidence in fight against financial crimes at the EU’s external borders” (ENFORCE), finanțat de Comisia Europeană prin Programul Hercule III 2020 – Componenta Asistență Tehnică.

Proiectul are o perioadă de implementare de 18 luni şi un buget de 676.294 de Euro (fără TVA), din care 541.035,20 de Euro reprezintă finanțarea Uniunii Europene, iar 135.258,80 de Euro constituie co-finanțarea națională.

Prin implementarea activităților proiectului se urmărește consolidarea capacității de colectare, examinare și furnizare a probatoriului judiciar prin metode științifice a structurilor criminalistice de la nivelul Poliției Române, în vederea combaterii infracțiunilor ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Până în prezent, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare al proiectului, au fost achiziționate echipamente și soluții informatice cu specific criminalistic (48 de complete de fixare, relevare și colectare a probelor identificate la fața locului, 1 sistem de analiză spectrală comparativă a documentelor, 1 spectometru utilizat în activitatea de examinare fizico-chimică a probelor, 70 de dispozitive optice de examinare mobilă a documentelor, 20 de sisteme informatice pentru efectuarea de examinări în domeniile grafică și tehnica documentelor și 1 pachet/soluție pentru recunoașterea vorbitorului și îmbunătățirea calității audio a fișierelor examinate) menite să faciliteze activitatea desfășurată de specialiștii criminaliști pentru asigurarea probatoriului științific în procesul de investigare a infracțiunilor de natură economico-financiară.

Totodată, pentru operaționalizarea acestora, au fost desfășurate activități de instruire destinate personalului din cadrul structurilor criminalistice de la nivel central, în sistem de formare de formatori (ToT).

În același context, în perioada următoare, urmează a fi realizate demersuri pentru desfășurarea unor sesiuni de pregătire a utilizatorilor finali din plan teritorial în ceea ce privește utilizarea sistemelor criminalistice și tehnice achiziționate.

Adițional acestor activități, la finalul proiectului, va fi organizată o conferință internațională ce va viza promovarea activităților de pregătire destinate specialiștilor cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii fraudelor și a altor infracțiuni conexe, prin dezvoltarea cunoștințelor și abilităților practice în cadrul unor sesiuni de instruire desfășurate la nivel regional, precum și efectuarea de schimb de experiență și bune practici între autorități relevante de aplicare a legii din plan național și internațional (din state membre UE și/sau non-UE).

_________________

Acest proiect a fost finanțat de Comisia Europeană prin Programul Hercule III. Conținutul acestei publicații reflectă punctul de vedere al autorului și este în exclusiva responsabilitate a acestuia. Comisia Europeană nu își asumă nicio răspundere cu privire la daunele suferite privind utilizarea datelor conținute de aceasta.

 

 

Comunicat de presă Nr. 142 din 23 februarie 2021

 

PROIECT EUROPEAN ÎN DOMENIUL CRIMINALISTIC 

 

Poliția Română, prin Institutul Național de Criminalistică, derulează, timp de 18 luni, proiectul ‚,Consolidarea capacității structurilor criminalistice de la nivelul Poliției Române în scopul asigurării probatoriului judiciar necesar în lupta împotriva infracțiunilor economico - financiare la frontiera externă UE”.

Obiectivul general este reprezentat de consolidarea capacității structurilor criminalistice ale Poliției Române de colectare, examinare și furnizare a probatoriului judiciar, prin metode științifice, în scopul combaterii infracțiunilor ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene.

Principalele activități ale proiectului constau în achiziționarea de echipamente cu specific criminalistic (complete de fixare, relevare și colectare a probelor identificate la fața locului, sistem de analiză spectrală comparativă a documentelor, dispozitive optice de examinare mobilă a documentelor, sisteme informatice pentru efectuarea de examinări în domeniile grafică și tehnica documentelor, precum și a unui spectometru) și soluții pentru examinarea fișierelor audio.

Adițional acestor activități, proiectul promovează schimbul de experiență și bune practici între autorități relevante de aplicare a legii din plan național și internațional (din state membre UE și/sau non-UE), prin organizarea unei conferințe internaționale în domeniul de referință.

Proiectul are un buget de 676.294 de euro, din care 541.035,20 de euro reprezintă finanțarea Uniunii Europene, iar 135.258,80 de euro - co-finanţarea națională.

_________________

Acest proiect a fost finanțat de Comisia Europeană prin Programul Hercule III. Conținutul acestei publicații reflectă punctul de vedere al autorului și este în exclusiva responsabilitate a acestuia. Comisia Europeană nu își asumă nicio răspundere cu privire la daunele suferite privind utilizarea datelor conținute de aceasta. 

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul(click pe link)

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii