Care sunt orele de liniște?

Legea 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii și liniștii publice incriminează: 

Detalii

Vă ocupați de eliberarea cărților de identitate, pașapoartelor, permiselor auto și înmatricularea vehiculelor?

Nu. 

Date despre documentele de stare civilă se pot obține de la Direcția pentru Evidenta Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date și serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor.

Detalii

Cum obțin certificatul de cazier judiciar (persoane fizice)?

Se depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civilă şi motivată, la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar. Cererea trebuie să fie însoțită de actul de identitate. 

Detalii

Cum obțin certificatul de cazier judiciar (persoane juridice)?

Cererea pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar se depune la orice subunitate de poliție în care există ghișeu de cazier judiciar.

Detalii

Am văzut un copil sau o altă persoană care cred că este dispărută, ce fac?

Sunați la numărul de urgență 112 sau anunțați cea mai apropiată unitate de poliție! Încercați să rețineți cât mai multe detalii despre copilul/persoana în cauză pentru a le comunica polițiștilor.

Detalii

Am văzut sau am date despre o persoană care cred că este urmărită pentru comiterea unei infracțiuni, ce fac?

Sunați la numărul de urgență 112 sau anunțați cea mai apropiată unitate de poliție! Încercați să rețineți cât mai multe detalii despre persoana în cauză pentru a le comunica polițiștilor.

Detalii

Unde găsesc datele de contact ale unei unități de poliție?

Pentru unitățile din țară, inclusiv Poliția Capitalei

 https://www.politiaromana.ro/ro/politia-romana/unitati-teritoriale

 

Pentru unitățile din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române

https://www.politiaromana.ro/ro/politia-romana/unitati-centrale

Detalii

Vreau să devin polițist, ce trebuie să fac?

Vă puteți înscrie la concursurile de admitere la școlile de agenți de politie „Vasile Lascăr" Câmpina și ,,Septimiu-Mureșan” Cluj-Napoca sau la Academia de Poliție ,,Alexandru Ioan Cuza” București.

Detalii

Am luat o amendă rutieră și am achitat-o, unde trimit dovada plății?

Puteți trimite dovada plății amenzii pe adresa de e-mail a unității teritoriale din care face parte polițistul care a aplicat sancțiunea.

Detalii

Dreptul de petiţionare

Prin petiție se înțelege cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poștă electronică, pe care un cetățean sau o organizație legal constituită o poate adresa autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiilor și societăților naționale, societăților comerciale de interes jutețean sau local, precum și regiilor autonome, denumite în continuare autorități și instituții publice. 

Detalii

Unde ne adresăm?

Dacă sunteţi victima unei infracţiuni, daca aţi asistat sau aveţi cunoştinţă despre săvârşirea unei fapte antisociale adresaţi-vă de îndată celei mai apropiate unităţi de poliţie. Întotdeauna cineva este pregătit să se ocupe de dumneavoastră. Timpul şi informaţiile utile ne sunt cel mai bun sprijin în lupta contra infracţionalităţii.

Detalii

Ce obligații are polițistul căruia mă adresez, conform Legii nr. 211/2004, dacă sunt victima unei infracțiuni?

Polițistul căruia te adresezi are obligația de a te încunoștința cu privire la drepturile tale conform Legii 211/2004:

Detalii

Ce fac dacă observ un animal în pericol/căruia i se aplică cruzimi?

În cazul în care observați un animal care se află într-o situație de pericol sesizați Poliția sunând la numărul de urgență 112, atunci când situația este urgentă, impunând intervenția imediată a Poliției.

Detalii

Am accidentat cu autoturismul un animal sălbatic, anunț Protecția animalelor sau Poliția Rutieră?

Potrivit obligațiilor conducătorilor auto în caz de accident prevăzute în Codul Rutier, în cazul în care ați fost implicat într-un accident cu un animal sălbatic trebuie să opriți, să aprindeți luminile de avarie și să asigurați locul accidentului după care, sunați la numărul de urgență 112 și raportați producerea evenimentului rutier având obligația să vă prezentați, la unitatea de poliție de pe raza căreia s-a produs accidentul în cel mult 24 ore, pentru întocmirea documentelor de constatare (conform art. 79 și art. 180 din Codul Rutier).

Detalii

Sunt permise intervențiile chirurgicale de tăiere a urechilor sau a cozii unui animal (codotomia, cuparea urechilor)?

Vă informăm că intervențiile chirurgicale destinate modificării aspectului unui animal sau altor scopuri necurative, cum ar fi codotomia, cuparea urechilor, secționarea corzilor vocale, ablația ghearelor, coltilotul ciocului și dinților constituie infracțiune și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Detalii

Este obligatorie sterilizarea câinilor?

Este obligatorie sterilizarea câinilor cu sau fără stăpân aparținând rasei comune, metișii acestora, excepție făcând exemplarele cu regim special prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanței de urgență. Nerespectarea dispozițiilor legale în această privință este sancționată cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

Detalii

Doresc să aduc din străinătate un câine din rasa Pit Bull pentru paza și protecția familiei, cum procedez?

Conform art. 13 din OUG nr. 55/2002, republicată privind regimul de deținere al câinilor periculoși sau agresivi ,,Introducerea în țară sau comercializarea câinilor din rasele prevăzute la art. 1 lit. a) constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.”, cu precizarea că, potrivit art. 1 lit. a) sunt considerați câini periculoși ,,câinii de luptă și de atac, asimilați prin caracterele morfologice cu câini de tipul Pit Bull, Boerbull, Bandog și metișii lor”.

Detalii

Cum procedez în situația dispariției, pierderii sau furtului armei pe care o dețin?

Deținătorii armelor letale sau neletale sunt obligați să anunțe de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore, cel mai apropiat organ de poliție despre dispariția, pierderea sau furtul acestor arme.

Detalii

Mi-a fost furat permisul de armă, l-am pierdut ori este distrus/deteriorat, cui mă adresez?

Furtul permiselor de armă se declară, în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de poliție în a cărui rază de competență teritorială a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declară la organul de poliție care le-a eliberat.

Detalii

Unde se poate susține examenul pentru reducerea perioadei de suspendare?

Verificarea cunoașterii regulilor de circulație se susține la orice serviciu al poliției rutiere.

Detalii

Pot renunța la valabilitatea dovezii înlocuitoare a permisului de conducere în cazul săvârșirii unei contravenții ce are ca sancțiune contravențională complementară suspendarea exercitării dreptului de a conduce? Unde se poate preda respectiva dovadă?

Da. Dovada înlocuitoare a permisului de conducere se poate depune, de către conducătorul auto, la orice unitate de poliție rutieră, în una din zilele din intervalul perioadei de valabilitate a acesteia.

Detalii

Semnalări cazuri de corupţie

Ați sesizat un caz de corupție? Apelați linia telefonică gratuită a Direcţiei Generale Anticoruptie: 0800.806.806

Detalii

Relaţii cu publicul(click pe link)

Aflați informații utile privind depunerea petițiilor sau solicitarea de audiențe la conducerea Poliției Române.

Detalii

Abonați-vă la newsletterul nostru pentru a fi la curent cu noutățile privind activitatea Poliției Române.

Detalii